۱۱ اسفند ۱۳۹۹

مرورگر کروم به زودی HTTPS را در اولویت قرار میدهد!

مرورگر کروم به زودی اگر آدرس وبسایت را ناقص تایپ شود، آدرس HTTPS را در اولویت قرار میدهد! اگر کاربران آدرس وب‌سایت را تایپ کنند و فراموش کنند که پیشوند HTTP یا HTTPS را...