۰۵ اسفند ۱۳۹۹

بازاریابی چریکی یا Guerrilla Marketing

بازاریابی چریکی یا Guerrilla Marketing بازاریابی چریکی یا پارتیزانی چیست؟ بازاریابی چریکی یا گوریلا مارکتینگ، نوعی از بازاریابی است که در آن از کمترین هزینه، بیشترین استفاده ممکن را میبریم. Guerrilla marketing یکی از...