۲۱ مرداد ۱۳۹۹

برترین جستجوهای یوتیوب در طول همه گیری ویروس کرونا

برترین جستجوهای یوتیوب در طول همه گیری ویروس کرونا مردم در زمان همه گیری ویروس کرونا، بیشتر دنبال چه چیزی در یوتیوب بودند؟ یوتیوب به تازگی گزارشی از داده های جدید خود منتشر کرده...