۲۲ دی ۱۳۹۹

قوانین جدید واتساپ کاربران را به سمت سیگنال و تلگرام فرستاد

سیاست جدید واتساپ کاربران را به سمت سیگنال و تلگرام فرستاد کدام بهتر است؟ واتساپ، تلگرام یا سیگنال؟ واتساپ (whatsapp)، تلگرام(telegram) و سیگنال (signal) سه برنامه کاربردی برای ارسال پیام در فضای مجازی هستند....