۰۹ دی ۱۴۰۰

توافق گوگل برای پرداخت حق نشر محتوای خبرگزاری های فرانسه

توافق گوگل برای پرداخت حق نشر محتوای خبرگزاری های فرانسه سواستفاده گوگل از جایگاه خود برای نشر رایگان مطالب و اخبار گوگل توافق کرد تا از این پس در ازای استفاده از محتوای خبرگزاری...