استفاده از تکنیک منشن بدون لینک (LINKLESS Mention) در سئو سایت ۰۹ آذر ۱۳۹۹

استفاده از تکنیک منشن بدون لینک (LINKLESS Mention) در سئو سایت

یکی از فاکتورهای جدید سئو سایت منشن بدون لینک (LINKLESS Mention) است و تجربه ثابت کرده که این تکنیک سایت هایی که پنالتی شده را نجات می دهد. در این مقاله به طور کامل...