۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

خطای DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN و روش برطرف کردن آن

رفع خطای DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN چرا یک سایت باز نمیشود؟ حتما تا به حال برایتان پیش آمده است که روی آدرس یا لینک یک سایت در اینترنت کلیک کنید اما به جای باز شدن سایت، پیامی...