۰۹ دی ۱۴۰۰

آینده دوج کوین و حضور ایلان ماسک در SNL

ایلان ماسک در برنامه امشب SNL به عنوان میزبان این برنامه تلوزیونی معروف حضور پیدا میکند. اعلام این موضوع  در دو هفته اخیر تاثیر زیادی بر اتفاقات حوزه ارز دیجیتال گذاشت. ایلان ماسک در...