۰۵ مرداد ۱۳۹۹

دریافت حق اشتراک از کاربران توییتر در پی افت درآمدهای تبلیغاتی

دریافت حق اشتراک از کاربران توییتر در پی افت درآمدهای تبلیغاتی توییتر طی گزارشی از رشد 34 درصدی تعداد کاربران خود در سه ماهه دوم سال 2020 خبر داد. رشد مذکور بیشتر حاصل همه...