۱۲ آبان ۱۳۹۹

تصمیم اپل برای ساخت موتور جستجوی جایگزین گوگل

تصمیم اپل برای ساخت موتور جستجوی جایگزین گوگل در حال حاضر شرکت گوگل مبلغی مابین 10 تا 12 میلیارد دلار به اپل پرداخت میکند تا موتور جستجوی گوگل به عنوان موتور جستجوی اصلی در...