۰۱ آذر ۱۳۹۹

فعال شدن قابلیت ارسال استوری در توییتر برای تمامی کاربران

توییتر قابلیت Fleets یا همان استوری را برای تمامی کاربران فعال کرد توییتر قابلیت Fleets را برای همه کاربران خود فعال کرد. این قابلیت تا به امروز برای معدود کشورهایی نظیر برزیل فعال شده...